Tips en venn:
Medlem av

Jaktkritikker

26 August 2012, Høyfjell, Geilo
Snow Grouse vil noe gjennom hele slippet. Jakter bevisst med god bruk av mot og medvind. Virker noe tung i aksjonen. Fortsetter i motvind. Dekker terrenget fremragende, får med seg alle interessante områder. merkes senere av at det er langt på dag, og vi avslutter. Lykke til videre for Snow Grouse. 0 Pr.Ak Slipptid 45 min. Følgende karakterer: Jaktlyst 4 (God intensitet), Fart 3 (God fart), Selvstendighet 6 ( Helt selvstendig), Reviering 4 (Utmerket reviering) , Søksbredde 4 (Utmerket søksbredde), Samarbeid 4 (Utmerket samarbeid)

25 august 2012, Høyfjell, Geilo
Aron jakter godt i god fart, fin stil og aksjon. Dekker terrenger godt. Stand på bekkasin. Aron jakter godt dagen ut. Han har endel gode slag da han bruker vind og biotoper fornuftig. Lykkes ikke idag. 0 Pr.Ak. Slipptid 60 min  . ...utter..
Følgende karakterer: Jaktlyst 3 (Moderat intensitet), Fart 3 (God fart), Selvstendighet 6 (Helt selvstendig) , Søksbredde 2 (Moderat søksbredde), Reviering 2 (Alt for tett reviering), Samarbeid 3 (Bra samarbeid)


19 August 2012, Høyfjell, Raggsteindalen
I motvind og åpent terreng jakter Snow Grouse godt. Fin fart og stil i god kontakt med fører. Senere viser Snow Grouse oss det samme gode søket også i medvind og tung biotop, støkker rype, respekterer. Lykkes desverre ikke i dag. 0 pr.Ak. Slipptid 50 min. Følgende karakterer: Jaktlyst 4 (God intensitet), Fart 3 (God fart), Selvstendighet 6 (Helt selvstendig), Søksbredde 3 (God søksbredde), Reviering 3 (Tett reviering), Samarbeid 4 (Utmerket samarbeid)

22 August 2011, Høyfjell, Raggsteindalen
Snow Grouse jakter energisk i god fart stil og aksjon. Markerer, makker kommer til, rype letter og Snow Grouse er rolig. Senere viser Snow Grouse god bruk av vind og terreng i god kontakt med fører. Snow Grouse gjennomfører dagen på en imponerende måte. Har noen sjangser på fugl uten å lykkes. 0 pr AK. Slipptid 105 minutter. Følgende karakterer : Jaktlyst 5 (Høy intensitet), Fart 5 (Meget stor fart), Selvstendighet 6 (Helt selvstendig), Søksbredde 4 (Utmerket søksbredde), Reviering 3 (tett reviering), Samarbeid 4 (Utmerket samarbeid),

21 august 2011, Høyfjell, Raggsteindalen
Snow Grouse jakter meget godt i bjørkeskog. I åpent terreng dekker Snow Grouse terrenget i store fine slag i prima kontakt med fører. Lett fin stil og kraftig aksjon. Meget god bruk av vind og terreng. en prima søker. Vi hører stegg lette på to forskjellige steder. Snow Grouse finnes i ro. 0 pr.AK Slipptid: 142 minutter. Følgende karakterer: Jaktlyst 5 (Høy intensitet), Fart 5 (Meget stor fart), Selvstendighet 6 (Helt selvstendig), Søksbredde 4 (Utmerket søksbredde), Reviering 4 (Utmerket reviering), samarbeid 4 (Utmerket samarbeid).

2 Oktober 2010, Fæltprov. Almnås Bruk
Fører Bo Semmehach. Snørypas  Kelly går i bra fart i bra stil. Søket er ujamt och skulle ønskes lite mer reviering samt intensitet. I andre slipp så tar hon stånd vid en hækk og tjuvresar en fasan når vi er på veg upp och hun er ej lugn. O AK.

Beitostølen, 29.08.10
Snow Grouse legger opp et fornuftig jaktsøk. Dekker terrenget erfarent i god kontakt med fører. Fast stand, reiser på kommando presist og djervt rype, men ble dessverre for urolig. 0 pr.

Beitostølen 28.08.10
Snow Grouse starter i fin fart og stil, får med seg godt med terreng i god kontakt. Støkker rype som forfølges.0 pr.
Beitostølen 28.08.10 Aron starter forsiktig men går seg noe opp utover i slippet. I senere slipp fortsetter Aron og jakte, men det må til større fart og intensitet i søket. Stand går villig på uten resultat. Lykkes ikke i dag. 40 min.

Bygdin 30.09.09
Jakter bevisst og godt i god fart, fin stil og aksjon foreviser Chezzy det anviste terreng i store fine slag. I andre slipp fikk sjanse på fugl som makker støkker. Senere markerer Chezzy, men under lokalisering støkker rype, roes. Chezzy avslutter dagen meget godt. Tid: 75 minutter og  følgende karakterer:
Jaktlyst: 4 (god intensitet) Fart 5 (meget stor fart)  Selvstendighet 6 (Helt selvstendig)  Søksbredde 4 (Utmerket søksbredde) Reviering 4 (utmerket reviering)  Samarbeid 4 (Utmerket samarbeid).

Brandseth 29.03.2009
Snow Grouse går et godt søk i bra fart, god stil og aksjon. Revierer godt og i god kontakt med fører. Fugl letter i området. Fortsetter dagen ut sitt gode søk.

Nøsen, 24.08.07
Chezzy går meget bra i sidevind; bruker vind og terreng fornuftig. Noe tung aksjon. Blir for opptatt av makker og må dessverre avsluttes.

Nøsen 03.09.06
Snow Grouse starter friskt i fin fart og stil. Blir noe opphengt av fører. I senere slipp går Snow Grouse seg opp og viser oss kraftfull aksjon og fin fart og stil. Får også med seg godt med terreng som dekkes godt. Forfølger rype og utgår. En god hund som dessverre ikke lykkes i dag. Tid 60 min.